Nasze biuro

 • Gasket Sp. z o.o.
  Wypoczynkowa 10
  43-382, Bielsko-Biała

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż : Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gasket Sp. Z o.o., 43-382 Bielsko-Biała, ul. Wypoczynkowa 10.
 2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych – rodo@gasket.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Administrator