Koła

Poliuretan PUGA (PU)

Kolejki podwieszane są kluczowym środkiem transportu podziemnego w kopalniach węgla kamiennego. Poliuretan PUGA® doskonale się sprawdza w produkcji powłok do kół pędnych stosowanych w ww. maszynach zapewniając bezawaryjność oraz wysokie sprzężenie cierne z podłożem.

Od ponad 10 lat GASKET produkuje z wysokojakościowego poliuretanu PUGA® powłoki na:

  • Koła pędne
  • Koła bieżne
  • Koła liniowe
  • Koła zębate
które świetnie sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach pracy.